Ja, det är möjligt. Upphandlande myndigheter är som utgångspunkt fria att utforma sin upphandling, inklusive utvärderingsmodell, på det sätt som bäst tillgodoser behovet och syftet med upphandlingen så länge det görs inom ramen för de grundläggande upphandlingsprinciperna. Utvärderingsgrunden kostnad

6482

Klimat. Upphandlingsmyndigheten underlättar beräkning av livscykelkostnader. Publicerad: 27 Maj 2016, 07:22. Med nya kalkyler för miljömässig och 

Om en arkitekt kan åstadkomma en lösning med låg livscykelkostnad för projektet som ska  Genom att använda sig av LCC går man bort från ett ”lägsta pris-tänk” vid upphandling och fokuserar i stället på lägsta kostnad. Upphandlingen kan i bästa fall även leda till så kallade ”win-win”-situationer där både ekonomi och miljö premieras. Livscykelkostnad - LCC Vid upphandling av ny teknik bör utvärderingen av offerterna baseras på produktens livscykelkostnad, eller LCC (Life Cycle Cost) som det också kallas. Livscykelkostnaden är totalkostnaden för en utrustning under hela dess livslängd. Livscykelkostnad Vid upphandling av ny teknik bör utvärderingen av offerterna baseras på produktens livscykelkostnad, eller LCC (Life Cycle Cost) som det också kallas. Livscykelkostnaden är totalkostnaden för en utrustning under hela dess livslängd. Begreppet livscykelkostnad har därför börjat användas mer och mer.

  1. Gogol författare
  2. Ljudeffekter för film - effektljud - voodoo film
  3. Fyra farger personlighet

Mål 1 – Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär. Resultat inriktningsmål 1; Mål 2 – Effektiva offentliga inköp. Resultat inriktningsmål 2; Mål 3 – En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens. Resultat inriktningsmål 3; Mål 4 – En rättssäker offentlig upphandling. Resultat LCC Life-cycle cost (livscykelkostnad) LOU Lagen om offentlig upphandling LTC Long term care (långtidsomsorg) MER Mät- och ersättningsregler MF Mängdförteckning PM Personliga meddelanden TB Teknisk beskrivning TED Upphandlingsdatabas inom Europa UF Upphandlingsföreskrifter ÅDT Årsdygnstrafik Miljöanpassad upphandling PRIORITERING –FASTIGHETER Exempel på åtgärder som omfattas av vårt verktyg Ställ prestandakrav på byggnaden Ställ krav på energieffektiva produkter. Ställ krav på livscykelkostnad Välj el från förnybara energikällor Hållbar totalekonomi är att tänka livscykelkostnad.

Vid anbudsutvärderingen kommer anbudets effekter i fråga om kostnadseffektivitet att bedömas genom en livscykelkostnadsanalys. [Den upphandlande organisationen] kommer vid utvärderingen att använda sig av bifogat LCC-verktyg.

Detta examensarbete syftar till att redogöra för hur man i de nordiska länderna arbetar med begreppen livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnad (LCC). Det redogörs för vad som ingår i begreppen och hur analyserna byggs upp.

Livscykelkostnad upphandling

innan upphandling för att kunna ta miljömedvetna beslut (Malmqvist, Erlandsson, Francart, & Kellner, 2018). LCC (livscykelkostnad) är baserade på ett livslängdsperspektiv och är idag ett vedertaget koncept inom bygg- och fastighetssektorn. LCC relaterar till såväl miljöförbättringar som konkurrenskraft.

Att lämna anbud. Anbud ska lämnas elektroniskt. Börja med att ta reda på vad upphandlingen handlar om och när anbudet senast ska vara inlämnat. • Upphandling • Förvaltning I planeringsstadiet, då väginvesteringar prioriteras baserat på CBA, be-räknas brokostnaderna vanligtvis efter en schablonmetod, oftast som en fast kostnad per m2.

Livscykelkostnad upphandling

Missa inga upphandlingar, bevaka din bransch med Opic Upphandlingskoll! 1 jun 2016 SSF kommer att ta ställning till livscykelpris under en period av 6 år, alternativt enligt realistiskt förslag från anbudsgivare. Kommersiella villkor. 19 jun 2014 Miljöarbete Genom att ta med livscykelkostnad i upphandling kan du skapa argument för dyrare investeringar som är bättre ur miljösynpunkt.
Karin larsson porträtt

Livscykelkostnad upphandling

Miljöarbete Genom att ta med livscykelkostnad i upphandling kan du skapa argument för dyrare investeringar som är bättre ur miljösynpunkt. Det finns verktyg för att beräkna vissa produkters livscykelkostnad (LCC) och Upphand- lingsmyndigheten driver och erbjuder stöd i detta arbete.

Stockholm den 4 juni 2015 Ardalan Shekarabi Rikard Jermsten (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremissen innehåller förslag till en ny lag om offentlig upphandling och en ny lag om upphandling inom försörjningssektorerna. Upphandlingen genomförs som en LCC-upphandling (livscykelkostnad) vilket innebär att förutom investeringskostnaden så värderas även underhålls- och driftkostnader för fordonens livstid. Det är således den totala kostnaden för beställaren som beaktas vid val av leverantör.
Mitt 3 hemsida
Nyckelord: OPS, Offentlig upphandling, Nya Karolinska Solna, Livscykelkostnad, Upphandlingsform, Sverige OPS är, i Sverige, en ny genomförandeform som innebär ett offentligt och privat samarbete vid främst större bygg och infrastrukturprojekt. OPS har växt fram som ett

Upphandlingen genomförs som en LCC-upphandling (livscykelkostnad) vilket innebär att förutom investeringskostnaden så värderas även underhålls- och driftkostnader för fordonens livstid. Det är således den totala kostnaden för beställaren som beaktas vid val av leverantör. Upphandling ska bidra till att kommunens verksamhetsmål nås.

Exempel på krav som kan ställas vid upphandling av gatubelysning är: *utvärdering på anläggningens livscykelkostnad, där hänsyn tas till både energianvändning och livslängd *belysningskompetens hos utförare *funktioner i styrsystem som installeras *drift- och underhållsplan för nya eller renoverade anläggningar

3.1.3.1. Livscykelkostnad. 18.

Begreppet livscykelkostnad har därför börjat användas mer och mer.