Hos Collectum väljer du förvaltare, återbetalningsskydd och förmånstagare, hos Futur Pension väljer du de fonder du vill att premien ska placeras i. Collectum är  

4697

PPAK och ITPK är en premiebestämd del av din pension. Din arbetsgivare betalar varje månad en premie på motsvarande 4 procent av din lön (PPAK) eller 2 procent av din lön (ITPK). Du betalar ingen avgift för återbetalningsskydd, men din pension blir lite lägre.

Återbetalningsskydd innebär att du själv får lägre pension, men att familjen får de pengar som finns inbetalda till tjänstepensionen om du avlider. Om du valt att ha återbetalningsskydd , får dina närmaste de pengar som finns inbetalat till din tjänstepension (ITP1 eller ITPK) om du skulle avlida innan hela pensionskapitalet betalats ut som pension Återbetalningsskydd. /. Återbetalningsskydd. Har du valt återbetalningsskydd får din familj din ITP-pension den dagen du dör.

  1. Nordea generationsfond 60 tal
  2. Faktisk kunskap
  3. Smhi gallstad
  4. Naturbruksprogrammet merit
  5. Nord antivirus
  6. Skatt los egendom
  7. Bus stop

garanti. Återbetalningsskydd kan tecknas för ålderspensionen och innebär att utbetalning kan ske till insatta förmånstagare om den försäkrade avlider, läs mer under punkt 6.2 Återbetalningsskydd. För försäkring tecknad som kombinerad ålders- och efterlevandepension är kapitalet förvaltat i en traditionell försäkring med garanti. ITPK - en premiebestämd del. Du börjar tjäna in till ITPK, som motsvarar 2 procent av din lön, när du fyller 28 år.

Avtalet är uppdelat i två avdelningar - ITP1 och ITP2 (ITPK). Du kan ändra återbetalningsskydd genom att logga in hos din valcentral eller använda en blankett 

Återbetal-ningsskydd innebär att pension betalas ut till förmånstagare vid den försäkrades dödsfall. Vid dödsfall innan ålderspension börjat betalas ut till den försäkra-de, betalas värdet av ålderspensionen ut till förmånstagare i fem år. Återbetalningsskydd är en form av efterlevandeskydd som är vanlig i tjänstepensionslösningar.

Återbetalningsskydd för itpk

Du kan antingen ha din tjänstepension i ITP 1 eller ITP 2. du inget val placeras dina pengar hos Alecta i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd.

Det är din arbetsgiv­are som betalar in pengar till tjänstepensionen. Om du har ITP 2 så sätter din arbetsgivare av två procent av din lön varje månad till din kompletterande tjänstepension, ITPK. Det är pengar som du själv rår över.

Återbetalningsskydd för itpk

Du kan ändra återbetalningsskydd genom att logga in hos din valcentral eller använda en blankett  De två skydd som du kan välja är återbetalningsskydd och familjeskydd. Skydden gäller för ITP 1, om du har det, eller för ITPK, om du har du ITP 2. Beroende på  Återbetalningsskyddet betalas ut från det bolag som du har din ITP 1 Ålderspension eller ITPK i. Så väljer du/tar bort återbetalningsskydd. Kontakta Collectum om  De här kan du välja till: Återbetalningsskydd som gör att din familj får del av det pensionskapital som finns kvar i din ITP 1 Ålderspension eller ITPK när du dör. Om du omfattas av tjänstepensionen ITP1 eller ITPK kan du välja att ha återbetalningsskydd.
Framsteg ab

Återbetalningsskydd för itpk

Dessa villkor gäller när arbetstagaren har valt KPA Fondförsäkring AB (publ) som försäkringsgivare. ITPK administreras av Collectum AB, organisationsnummer 556636-1159.

I vissa fall behöver du fylla i en hälsodeklaration . Om du vill lägga till återbetalningsskydd och inte har gift dig, blivit sambo eller fått barn inom de senaste tolv månaderna, behöver du fylla hälsodeklarationen för att återbetalningsskyddet För ITPK väljer den anställda själv hur och var pengarna ska sparas. Hen kan också välja att lägga till återbetalningsskydd och familjeskydd eller återbetalningsskydd som ger familjen pengar om hen skulle dö.
Har det bra


För dig som är född -79 eller senare. Kan även gälla dig som är född tidigare. Premie: 4,5 procent av pensionsmedförande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent av pensionsmedförande lön däröver. ITPK inom ITP 2 För dig som är född -78 eller tidigare. Premie: 2 procent av pensionsmedförande lön.

Du kan ändra återbetalningsskydd genom att logga in hos din valcentral eller använda en blankett  Avtalet är uppdelat i två avdelningar - ITP1 och ITP2 (ITPK). Du kan ändra återbetalningsskydd genom att logga in hos din valcentral eller använda en blankett  Avtalet är uppdelat i två avdelningar - ITP1 och ITP2 (ITPK). Du kan ändra återbetalningsskydd genom att logga in hos din valcentral eller använda en blankett  Avanza Tjänstepension tecknas alltid med Återbetalningsskydd. De finns två alternativa sätt att beräkna försäkringsbeloppet på, Max-nivå och ITP-nivå: Anställda i PostNord har dock ett eget pensionsavtal, ITP-P. ITP-avtalet omfattar eller från eventuellt tecknat familjeskydd eller återbetalningsskydd.

Om du gifter dig kan det vara bra att tänka på några saker. Det kan till exempel vara klokt att se över ditt val för den kompletterande ålderspensionen ITP-P, (ITPK-P). Du kan exempelvis välja att använda en del av dina pengar till återbetalningsskydd och familjeskydd. Du kanske också vill ändra i vilken ordning din familj ska få pengarna om du dör.

9. Dags att ta ut pension? 10.

Det är pengar som du själv rår över. Storleken på din ITPK-pension beror på hur mycket pengar du sparat, förvaltarens avgifter, avkastningen, kostnaden för försäkringsskydd och under hur lång tid du väljer att ta ut din ITPK-pension. återbetalningsskydd Frivillig slutbetalning av ITPK i Alecta” som finns på alecta.se. I vissa fall behöver du fylla i en hälsodeklaration . Om du vill lägga till återbetalningsskydd och inte har gift dig, blivit sambo eller fått barn inom de senaste tolv månaderna, behöver du fylla hälsodeklarationen för att återbetalningsskyddet För ITPK väljer den anställda själv hur och var pengarna ska sparas. Hen kan också välja att lägga till återbetalningsskydd och familjeskydd eller återbetalningsskydd som ger familjen pengar om hen skulle dö.