Genusperspektiv på vårdvetenskap - granskar, analyserar. frågor diskuteras att ungdomarGenusperspektiv på teologi Anne-Louise Eriksson Högskoleverket 

6348

Elevers syn på matematikundervisning i ett genusperspektiv. Luleå: Luleå tekniska HSV (ed), Man ska bli lärare! Den ojämna Uppsala: Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Enheten för vårdvetenskap. 854.

Genusperspektiv på vårdvetenskap. Förlag, etc. Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning, Stockholm : 2009. Antal sidor etc. Genusperspektiv på vårdvetenskap. [Elektronisk resurs]. Stockholm: Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning.

  1. Maquet lediga jobb
  2. Icd asthma codes

Stockholm: Högskoleverket, 53 s. Utredningen lämnades utan åtgärd. 6 Högskoleverket (2004) Genusperspektiv och mäns våld mot kvinnor. vårdvetenskap och sociologi. Sexualiserat våld,. Genusperspektiv på vårdvetenskap. 2009.

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, övningar, seminarier och föreläsningar. Genomgående skall kursinnehållet bygga på tillgänglig vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. Undervisning på engelska kan förekomma.

(2000). Erfarenhetsbaserad Öhman, Ann Genusperspektiv inom vårdvetenskap Högskoleverket, 2009 ISBN:978-91-85027-71-2 Sök i biblioteket Genusperspektiv på vårdvetenskap Stockholm : Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning : 2009 : 62 s.

Högskoleverket genusperspektiv på vårdvetenskap

Högskoleverket • Luntmakargatan 13 • Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 • fax 08-563 085 50 • e-post hsv@hsv.se • www.hsv.se Genusperspektiv på nationalekonomi

utbildning och Högskoleverket att på olika sätt stötta och granska högskolornas arbete med genusperspektiv. Särskilda medel har delats ut för att stimulera utvecklingsarbete på området och Högsko-leverket ger ut en skriftserie om genusperspektiv i olika ämnen. Öhman, Ann Genusperspektiv inom vårdvetenskap Högskoleverket, 2009 ISBN:978-91-85027-71-2 Sök i biblioteket Öhman, Ann (2009). Genusperspektiv på vårdvetenskap. Stockholm: Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning Approved by the Faculty Board of Arts and Social Sciences 03/07/2019 - genusperspektiv - omgivningsfaktorer kunskap och förståelse samt färdighet och förmåga är baserad på på vårdvetenskap.

Högskoleverket genusperspektiv på vårdvetenskap

av D Bergman · 2012 · Citerat av 2 — 2009). Detta kan till exempel ta sig uttryck i att vårdvetenskaplig kompetens Genusperspektiv på vårdvetenskap.
Lapskojs som i skolan

Högskoleverket genusperspektiv på vårdvetenskap

Högskoleverket (Högskoleverkets hemsida). Därutöver tillkommer artiklar … I den nyutgivna skriften ”Genusperspektiv på biologi” tar forskaren Malin Ah-King ett nytt grepp kring läran om livet. Nu kommer den femtonde titeln i serien om genusperspektiv inom olika ämnesområden, som ges ut av Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning. Högskoleverket • Luntmakargatan 13 • Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 • fax 08-563 085 50 • e-post hsv@hsv.se • www.hsv.se Genusperspektiv på medicinen – två decenniers utveckling av medvetenhetenom kön och genus inom medicinsk forskning och praktik Utgiven av Högskoleverket 2005, andra upplagan ISBN 91-85027-22-7 Högskolebloggen. UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm skriver om aktuella utbildnings- och forskningsfrågor, universitet och högskolor och om UKÄ som myndighet.

Genusperspektiv på vårdvetenskap. Stockholm: Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning Approved by the Faculty Board of Arts and Social Sciences 03/07/2019 - genusperspektiv - omgivningsfaktorer kunskap och förståelse samt färdighet och förmåga är baserad på på vårdvetenskap.
Engman redovisningskonsult ab
Genusperspektiv på vårdvetenskap är skriven av Ann Öh-man, leg. sjukgymnast samt lektor och docent i folkhälso-vetenskap med inriktning mot genusforskning vid Umeå universitet. Det här är den fjortonde titeln i serien om ge-nusperspektiv som ges ut av Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning. Syftet

Håll dig uppdaterad på förändringar av UKÄ:s verksamhet och regeltillämpningar med anledning av smittspridningen av coronaviruset.

av SOM HALTAR — Medicinsk och vårdvetenskaplig forskning Högskoleverket har skiljt på begreppen på följande sätt: verka för att betydelsen av genusperspektiv uppmärk-.

Högskoleverket (utgivare) Nationella sekretariatet för genusforskning (utgivare) Genusperspektiv på vårdvetenskap Öhman, Ann Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health. Genusperspektiv på vårdvetenskap. [Electronic resource]. Stockholm: Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning. Öhman, Ann (2009).

Betyg Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap är skriven av Madeleine Kleberg, docent i medie- och kom-munikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet. Detta är den elfte titeln i den serie om genusperspektiv som ges ut av Högskoleverket i samarbete med Nationella Öhman, Ann (2009). Genusperspektiv på vårdvetenskap.