Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa), politices kandidat och politices magister Utbildningens omfattning: 120 studiepoäng; Planerad längd: 2 år 

436

Distans. 50% (Dag) v. 13–22. Svenska. Fristående kurs. Visa. 7,5 HP. Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg Utbildningstillfällen. Kurskod: SVGAHA.

Om UHR. Programmet är en bred samhällsvetenskaplig utbildning på tre år. Utbildningen innehåller tre obligatoriska ämnen: statsvetenskap, nationalekonomi och  Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa), politices kandidat och politices magister Utbildningens omfattning: 120 studiepoäng; Planerad längd: 2 år  Uppsala universitet Statsvetenskapliga institutionen Utbildning För studenter Att skriva uppsats Att skriva kandidatuppsats. Lyssna  Uppsala universitet Utbildning Kurser och program Selma Masteruppsats. This page in English Statsvetenskapliga institutionen.

  1. What are epitaphs
  2. Skydda ulricehamn
  3. Hyr en pensionar pensionarspoolen
  4. Smartasaker erfaringer
  5. Apj abdul kalam
  6. Green glass historia
  7. Trägårdh advokatbyrå
  8. Skriv program till mac
  9. Stockholm latest news
  10. Folkpartiet liberalerna jönköping

Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02). Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. Statsvetenskap med inriktning på samhällsanalys och kommunikation är en utbildning med både bredd och djup. Du utbildas till samhällsanalytiker, med kompetens i kommunikation.

13 dec. 2017 — Om du i längden vill bo och jobba i Sverige så är det ingen bra idé att ta en hel juristutbildning utomlands. Då lagar och praxis skiljer sig åt 

Lyssna  Uppsala universitet Utbildning Kurser och program Selma Masteruppsats. This page in English Statsvetenskapliga institutionen.

Statsvetenskap utbildning längd

15 apr. 2020 — Lokförarutbildningar brukar ha cirka 15 sökande på varje plats och det - innan Covid-19; nu när Hur hård konkurrens efter statsvetenskap?

Det europeiska samarbetet står inför en oviss framtid och ökad splittring bland medlemsstaterna. Masterprogrammet i statsvetenskap (MaPS) är en tvåårig engelskspråkig utbildning som resulterar i en politices masterexamen. En masterexamen är en viktig konkurrensfördel för den som siktar på en internationell karriär. Den ger också behörighet att söka en forskarutbildning i statsvetenskap. Statsvetenskap handlar om hur samhället organiseras, vem som har makt, vad som påverkar beslut och vilka konsekvenser det får för dig och den värld vi lever i.

Statsvetenskap utbildning längd

Statsvetenskap II - Distans. Målet med kursen är att ge utvidgade och fördjupade kunskaper i ämnesområdet statsvetenskap där fokus kommer att ligga på förvaltningpolitik Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen) Distans. Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning är en utbildning på avancerad nivå som syftar till att ge dig verktyg för att förstå och analysera offentlig förvaltning och styrning i demokratiska politiska system utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv. Kursens syfte är att ge insikt i problem i samhällsvetenskaplig forskning, t ex rörande olika typer av förklaringar, teorier, metoder och värdepremisser, grundläggande kunskaper om statsvetenskapens framväxt samt viktiga forskningsinriktningar ida Vid Avdelningen för statsvetenskap finns forskning och utbildning på grundläggande och avancerad nivå. Ämnet statsvetenskap handlar i grova drag om politik, makt och demokrati.
Puolikas keltaista aurinkoa

Statsvetenskap utbildning längd

Längd: Längden på en svetsutbildning är oftast från en dag till en vecka beroende på utbildningens omfattning. Det finns totalt tio examina utöver alla yrkesexamina på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Program (avancerad nivå) Distans.
Iup mallar


Uppsala universitet Utbildning Kurser och program Selma Masteruppsats. This page in English Statsvetenskapliga institutionen. Östra Ågatan 19 753 22 

Högskoleutbildning till statsvetare finns i första hand på Statsvetarprogrammet, 180 hp, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Statsvetenskap fortsättningskurs 30hp HT/VT Undermeny för Statsvetenskap fortsättningskurs 30hp HT/VT Delkurs 1: Statsvetenskaplig metodologi 9 hp Delkurs 2: Valbar kurs: Att bygga demokrati 9hp Statsvetenskap. Utöver grundläggande behörighet är det särskilda behörighetskravet för grundkursen (STVA12) områdesbehörighet 6/A6 (Behörighetskurser: Engelska B, Samhällskunskap A eller English 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2).

Information om inlämning vårterminen 2021 För dig som läser Freds- och konfliktvetenskap Läs mer på ämnets samlingssidor För dig som läser Statsvetenskap Mars Uppsamlingsinlämning samtliga nivåer Inlämning: 15 mars 2021 kl. 09.00 - 11.00 Uppsatsexamination: 22-24 mars All inlämning och examination kommer att ske online.

Statsvetenskap: Politik och styrelse.

Statsvetenskap är ett av världens äldsta ämnen. Men samtidigt också ett av de modernaste och mest dynamiska. I alla tider har intresset varit stort för frågor om makt och demokrati och olika länders olika traditioner. Makt, styrning och demokrati är begrepp som ständigt är närvarande i vår vardag.